Razem : 0,00 zł

Karta jest to instrument płatniczy wydawany przez Bank mBank S.A., jako Indywidualna Karta Przedpłacona w szczególności Visa Profit PrePaid, z określonym Regulaminem korzystania z Indywidualnych Kart Przedpłaconych udostępnionego przez mBank S.A.

Karta jest uniwersalna, dzięki logo VISA możesz płacić nią praktycznie wszędzie, gdzie akceptowane są karty płatnicze, zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych na terenie całej Polski. Przy płatnościach internetowych dowiedz się, czy akceptują płatności kartami przedpłaconymi, niektóre sklepy internetowe mają ograniczenia w przypadku płatności kartami przedpłaconymi.

Dzięki specjalnie przygotowanej stronie internetowej użytkownik karty ma możliwość sprawdzenia salda karty oraz kontrolowania swoich wydatków. Saldo karty sprawdzisz pod adresem: https://companynet.mbank.pl/mt/prepaid/client/boncardpolska

Użytkownik karty upoważniony jest do dysponowania środkami na Karcie do wysokości kwoty doładowania karty.

Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką, kartą kredytową lub innym środkiem płatniczym (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż kwota dostępna na Karcie.

Karty posiadają termin ważności określony jako miesiąc i rok, po którego upływie nie można ich realizować (Karty są ważne do ostatniego dnia miesiąca widocznego na awersie karty).

Karty są ważne do ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na awersie (włącznie) i mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.

Oferowanych przez nas kart Prezent Idealny nie można ponownie zasilać. Karty nie posiadają możliwości wypłaty środków z bankomatu.

W przypadku zagubienia karty Prezent Idealny istnieje możliwość zastrzeżenia jej dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu na infolinii banku, z którym współpracujemy: Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych - zastrzeganie kart +48 42 678 05 05.

Pamiętaj, że karta musi być spersonalizowana na wymagane przez bank dane użytkownika karty. Jest to niezbędny element, aby karta mogła być użytkowana. W przypadku podania nieprawidłowych danych karta zostanie nieodwracalnie zablokowana i nie będzie można z niej korzystać.

Informacje dodatkowe:

https://www.mbank.pl/msp-korporacje/karty/karty-przedplacone/visa-profit-prepaid-contactless/ - regulamin indywidualnych kart przedpłaconych

 

Elektroniczna Karta Podarunkowa Mastercard


Karta PayNetCard umożliwia dokonywanie zakupów elektronicznych we wszystkich sklepach oznaczonych logo Mastercard®. Jest to wirtualna, przedpłacona anonimowa karta płatnicza przeznaczona do bezpiecznych zakupów w Internecie.

1. Hiperlink otrzymany podczas zakupu, poprzez kliknięcie umożliwia aktywację Karty PayNetCard. Hiperlink służy również do sprawdzania salda Karty oraz historii transakcji.

2. Płatności zakupioną Kartą można dokonać w W wybranym sklepie internetowym, akceptującym płatności kartą Mastercard, należy wybrać jako formę płatności 'płatność kartą', a następnie podać umieszczone na karcie dane, takie jak: numer karty (16 cyfr), data ważności oraz kod CVV (3 cyfry) oraz potwierdzić zakup, tak samo jak przy zakupach normalną kartą bankową.

3. Z Karty PayNetCard można korzystać wielokrotnie, do momentu wyczerpania dostępnych na niej środków. Aby zapobiec utracie Hiperlinku, rekomendujemy zachowanie karty w portfelu elektronicznym (Apple Wallet lub Google Pay), jeśli urządzenie oferuje taką możliwość.

4. Zakupiona Karta nie ma możliwości ponownego doładowania

5. Saldo karty można sprawdzić poprzez kliknięcie w hiperlink otrzymany podczas zakupu, który jest również dostępny w Google Pay lub Apple Wallet, jeśli wybrałeś opcję dodania do takiego portfela podczas aktywacji Karty PayNetCard.

6. W wypadku utraty lub kradzieży Karty, lub podejrzenia niewłaściwego użycia numeru Karty, możesz skontaktować się z nami telefonicznie na numer +48 22 209 2555 (dostępne całą dobę) abyśmy mogli zablokować Kartę. Jeśli będziemy w stanie Cię zidentyfikować oraz otrzymamy dowód zakupu Hiperlinku, możliwe będzie odzyskanie środków pozostających na Karcie.

Informacje dodatkowe:

Warunki korzystania z Karty