Ważne informacje o karcie przedpłaconej

Indywidualna Karta Przedpłacona (z ang. prepaid card) to rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym.

Wydawana jest bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku. Środki pieniężne przechowywane są na specjalnym technicznym rachunku, który należy zasilić przed użyciem karty. Karta Prezent Idealny wydawana jest we współpracy z organizacją płatniczą VISA.

Z technicznego punktu widzenia Indywidualna Karta Przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. Główne różnice to przede wszystkim brak możliwości udostępniania na niej kredytów czy przelewów oraz brak konieczności indywidualnej personalizacji.

Oferowanych przez nas kart Prezent Idealny nie można ponownie zasilać.

Naszymi kartami można realizować płatności w ponad 380 tysiącach punktów usługowo-handlowych oraz w internecie.

Dzięki specjalnie przygotowanej stronie internetowej użytkownik karty ma możliwość sprawdzenia salda karty oraz kontrolowania swoich wydatków.

W przypadku zagubienia karty Prezent Idealny istnieje możliwość zastrzeżenia jej dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.


Celem ułatwienia korzystania z Kart Prezent Idealny poniżej umieszczamy najważniejsze informacje z regulaminu Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.

1. Przy użyciu kart Prezent Idealny można dokonywać:
- zapłaty za towary i usługi u Akceptantów (w tym również w formie Transakcji zbliżeniowych i Transakcji częściowych),
- zapłaty za towary lub usługi zamawiane lub świadczone za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu i Internetu u Akceptantów,
- sprawdzenia Salda Dostępnych Środków na rachunku Karty.

2. Użytkownik Karty jest upoważniony do dokonywania Transakcji przy użyciu Karty jedynie do wysokości aktualnego Salda Dostępnych Środków znajdujących się na Karcie.

3. Każda Karta posiada indywidualne Limity Transakcyjne dzienne i miesięczne, do wysokości których Użytkownik Karty może dokonywać poszczególnych typów Transakcji w danym okresie czasu.

4. Informacje o obowiązujących w dniu wydania Karty Limitach Transakcyjnych Użytkownik Karty otrzymuje w Cardmailerze.

5. Użytkownik Karty może uzyskać informację o Saldzie Dostępnych Środków na Karcie dzwoniąc na numer 24-godzinnego Centrum Obsługi, którego numer podany jest na rewersie Karty. Dodatkowo Użytkownicy Kart mogą sprawdzić Saldo Dostępnych Środków na Karcie:
- w Bankomatach, o ile dany Bankomat umożliwia przeprowadzenie takiej Transakcji,
- w internetowym Serwisie Kart Przedpłaconych,
- u Akceptantów świadczących tego typu usługę - w formie wydruku kwoty Salda Dostępnych Środków na Dowodzie dokonania Transakcji.

6. Rozliczenia Transakcji dokonanych przy użyciu Karty realizowane są każdorazowo w złotych.

7. Rozliczenia Transakcji dokonanych przy użyciu Karty realizowane są każdorazowo w złotych.
Podczas dokonywania Transakcji może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika Karty. Brak podpisu Użytkownika Karty na Karcie lub nie okazanie dokumentu tożsamości może być powodem odmowy akceptacji płatności Kartą przez Akceptanta.

8. Bank może odmówić wykonania Transakcji w następujących przypadkach:
- Użytkownik wskazał błędne dane przy Autoryzacji Transakcji, w tym nieprawidłowy numer Karty, datę ważności, kod PIN, CVV2, podpis na Dowodzie
dokonania Transakcji niezgodny z wzorem podpisu na karcie,
- posługiwania się przez Użytkownika Kartą nieaktywną, zablokowaną, zastrzeżoną lub nieważną,
- braku dostępnego limitu na Rachunku Karty w wysokości, która umożliwiałaby dokonanie Transakcji,
- przekroczenia Limitów Transakcyjnych zdefiniowanych na karcie,
- gdy według oceny Banku jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, z uwagi na potrzebę ochrony Banku przed oszustwem,
- odmowy okazania dokumentu tożsamości Użytkownika Karty na żądanie Akceptanta.Pliki do pobrania:

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank SA

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl