Razem : 0,00 zł

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI ŚWIĄTECZNEJ POD NAZWĄ „AKCJA ŚWIĄTECZNA DUKA Z PREZENTEM IDEALNYM” OBOWIĄZUJE OD 24.11.2022R. DO 31.12.2022R.


Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem promocyjnej akcji świątecznej (dalej zwana jako: akcja) jest właściciel sklepu spółka BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 7.
2.    Akcja prowadzona jest pod nazwą ,,Akcja świąteczna DUKA z Prezentem Idealnym”
3.    Klient za zakup karty podarunkowej DUKA za 200,00 zł przy jednorazowym zamówieniu, otrzyma na wskazany przy zamówieniu adres mailowy, kod rabatowy o wysokości 50,00 zł do wykorzystania w  sklepie internetowym www.duka.com i sklepach stacjonarnych DUKA.
4.    Nabywca kodów rabatowych przed ich nabyciem zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
5.    Nabywca poprzez przyjęcie kodów rabatowych oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
6.    Akcja obowiązuje w sklepie prezentidealny.com.
7.    Czas trwania akcji 24.11.2022r. – 31.12.2022r. lub do wyczerpania zapasów.
8.    Organizator zapewnia,  że  akcja  nie  jest  grą losową,  loterią  fantową,  zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.


Warunki i zasady udziału w akcji


1.    Warunkiem skorzystania z promocji pod nazwą „Akcja świąteczna DUKA z Prezentem Idealnym” jest dokonanie w okresie 24.11.2022r. – 31.12.2022r. lub do odwołania zakupu karty podarunkowej DUKA o wartości 200,00 zł przy jednorazowym zamówieniu.
2.    Uczestnikiem akcji może być klient, który w dniach 24.11.2022r.  – 31.12.2022r. dokona zakupu karty podarunkowej DUKA za 200,00 zł przy  jednorazowym zakupie  w sklepie prezentidealny.com.
3.    Klient nabywa prawo do skorzystania z akcji po stwierdzeniu przez obsługę sklepu internetowego prezentidealny.com, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
4.    Kody rabatowe zostaną wysłane do klienta drogą mailową na adres wskazany przy składaniu zamówienia do 7 dni roboczych, licząc od dnia dokonania płatności za zamówienie.
5.    Realizacja kodów rabatowych wydawanych w czasie trwania akcji jest możliwa do 31.03.2023r. w  sklepie internetowym www.duka.com i sklepach stacjonarnych DUKA.
6.    Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji przed jej planowanym końcem bez podania przyczyny jej zakończenia.
7.    Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział w akcji. Udział uczestnika w akcji oznacza akceptację regulaminu.
8.    Zasady użytkowania kodów rabatowych:
• Kod rabatowy obowiązuje w  sklepie internetowym www.duka.com i sklepach stacjonarnych DUKA;
• Kod rabatowy obowiązuje przy zakupach za min. 200,00 zł;
• Kod rabatowy nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi, akcjami promocyjnymi oraz nie obejmuje zakupu kart podarunkowych;
• Kod rabatowy naliczany jest od cen regularnych;
• Kod rabatowy nie można łączyć z innymi kuponami;
• Kod rabatowy obejmuje jedynie produkty DUKA z wyłączeniem akcesoriów AGD;
• Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę;
• Kod rabatowy użyć równolegle z kartą podarunkową DUKA;
• Kod rabatowy obowiązuje do 31.03.2023r.


Postanowienia końcowe


1.    Udział w akcji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki akcji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana w sklepie internetowym prezentidealny.com.
4.    Niniejszy regulamin jest dostępny podczas trwania akcji w sklepie internetowym prezentidealny.com.
5.   W przypadku wątpliwości dotyczących zasad akcji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym regulaminie zasad i warunków.


REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI ŚWIĄTECZNEJ POD NAZWĄ „AKCJA ŚWIĄTECZNA SUN&SNOW Z PREZENTEM IDEALNYM” OBOWIĄZUJĄCY OD 24.11.2022R. DO 31.12.2022R.


Postanowienia ogólne1.   Organizatorem promocyjnej akcji świątecznej (dalej zwana jako: akcja) jest właściciel sklepu spółka BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 7.
2.   Akcja prowadzona jest pod nazwą ,,Akcja świąteczna Sun&Snow z Prezentem Idealnym”.
3.   Klient, który dokona zakupu vouchera Sun&Snow o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł, przy jednorazowym zamówieniu, otrzyma na wskazany adres mailowy kod rabatowy o wartości 70,00 zł, do wykorzystania na www.sunandsnow.pl.
Klient, który dokona zakupu vouchera Sun & Snow o wartości 1 000,00 zł, przy jednorazowym zamówieniu, otrzyma na wskazany adres mailowy kod rabatowy o wartości 70,00 zł i 90,00 zł do wykorzystania na www.sunandsnow.pl.
4.   Nabywca kodów przed ich nabyciem zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. Nabywca poprzez przyjęcie kodów rabatowych oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
5.   Akcja obowiązuje w sklepie prezentidealny.com.
6.   Czas trwania akcji 24.11.2022r. – 31.12.2022r. lub do wyczerpania zapasów.
7.   Organizator zapewnia,  że  akcja  nie  jest  grą losową,  loterią  fantową,  zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.


Warunki i zasady udziału w akcji


1.    Warunkiem skorzystania z akcji świątecznej jest dokonanie zakupu vouchera o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł przy jednorazowym zamówieniu (kod rabatowy o wartości 70,00 zł) lub zakupu vouchera za 1 000,00 zł przy jednorazowym zamówieniu (kod rabatowy o wartości 70,00 zł i 90,00 zł) w okresie 24.11.2022r. – 31.12.2022r. lub do odwołania.
2.    Uczestnikiem akcji może być klient, który w dniach 24.11.2021r.  – 31.12.2021r. dokona zakupu vouchera o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł przy jednorazowym zamówieniu lub zakupu vouchera za 1 000,00 zł przy jednorazowym zamówieniu, w sklepie prezentidealny.com.
3.    Klient nabywa prawo do skorzystania z akcji po stwierdzeniu przez obsługę sklepu internetowego prezentidealny.com, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
4.    Kod rabatowy zostanie wysłany do uczestnika drogą mailową na adres wskazany przy składaniu zamówienia do 7 dni roboczych, licząc od dnia dokonania płatności za zamówienie.
5.    Realizacja kodów rabatowych wydawanych w czasie trwania akcji jest możliwa do 31.12.2023r.
6.    Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji przed jej planowanym końcem bez podania przyczyny jej zakończenia.
7.    Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział w akcji. Udział uczestnika w akcji oznacza akceptację regulaminu.
8.    Zasady realizacji kodów rabatowych w sklepie internetowym www.sunandsnow.pl:
•    Kod rabatowy możesz wykorzystać w rezerwacji online na stronie www.sunandsnow.pl lub przez kontakt z Działem Rezerwacji 22 450  26 26
•    Kod rabatowy nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi.
•    Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
•    Kod rabatowy obejmuje okres do 31.12.2023r.
•    Kody rabatowe nie sumują się ze sobą.
Jak zrealizować kod rabatowy:
•    Wejdź na stronę www.sunandsnow.pl i wybierz dogodną dla siebie lokalizację oraz termin pobytu
•    Wybierz apartament w danej lokalizacji jakim jesteś zainteresowany/a
•    W formularzu rezerwacyjnym użyj kodu rabatowego wpisując go w polu  Wpisz kod rabatowy
•    Złóż rezerwację i dokonaj płatnościPostanowienia końcowe


1.    Udział w akcji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki akcji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana w sklepie internetowym prezentidealny.com.
4.    Niniejszy regulamin jest dostępny podczas trwania akcji w sklepie internetowym prezentidealny.com.
5.    W przypadku wątpliwości dotyczących zasad akcji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym regulaminie zasad i warunków.